Det är varmluften som ger lyftet och vinden som bestämmer hastigheten. Kan du tänka dig ett roligare och mer spännande sätt att utnyttja fysikens lagar?

Första uppstigningen brukar vara fylld  av upplevelser, och lite spännande känns det nog. För oss som flyger våra passagerare är varje flygning en ny flygning. Ingen är den andra lik.

Med våra meteorologiska kunskaper tar vi ut det allra bästa ur de förutsättningar naturen ger. Att ta vara på vindarna och att flyga så skickligt som möjligt.