Du träffar först piloten och markpersonalen på en avtalad mötesplats. Därifrån åker vi tillsammans till startplatsen. Var den ligger bestäms helt av vindriktningen och andra meteorologiska förutsättningar.

  

 

Nästa>>